Metodologia wyceny samochodów inwestycyjnych

W celu sporządzenia wyceny wartości samochodów inwestycyjnych, zbierane i porównywane są dane z narzędzi analizujących międzynarodowy rynek pojazdów klasycznych, a także dostępne raporty i informacje z aukcji oraz portali ogłoszeniowych w Polsce i za granicą. Na tej podstawie szacowane są średnie ceny konkretnych modeli w dobrym stanie (kategoria optimum) oraz zakładany jest bufor z cenami minimalnymi (kategoria minimum / samochody w dostatecznym stanie) oraz maksymalnymi (kategoria maximum / stan wzorowy), jakie występują w pojazdach, których stan można uznać za kolekcjonerski. Samochody poniżej kategorii minimum wymagają renowacji, by mogły zostać uznane za okaz inwestycyjny.

Podczas przygotowywania wyceny brane są pod uwagę wszystkie aspekty wpływające na wartość pojazdu oraz różne źródła obrotu klasykami. Kontrole stanu technicznego przez międzynarodowe organizacje poprzez raporty analityczne pozwalają określić kondycje pojazdów i zakwalifikować je do odpowiedniej kategorii. Dzięki temu możliwe jest opracowanie rzetelnych oraz dokładnych danych:

  • aukcje publiczne są stosunkowo niewielkim odsetkiem transakcji związanych z samochodami inwestycyjnymi, ale zapewniają okazję do poznania wartości pojazdu oraz weryfikacji stanu technicznego,
  • sprzedaż dealerska stanowi jeszcze mniejszy wolumen transakcji, jednak zapewnia bogactwo informacji na temat samochodu oraz jego pochodzenia. Dobry dealer handlujący klasykami za szczegóły swojego asortymentu,
  • transakcje kupna-sprzedaży P2P są trudne do kontrolowania, ale stanową ponad 70% obrotu autami inwestycyjnymi. Dostępne narzędzia i raporty rynkowe potrafią już agregować takie dane transakcyjne,
  • analizie podlegają również ceny ofertowe i wartość ubezpieczeń pojazdów kolekcjonerskich.

Analityka

Rynek samochodów klasycznych oraz inwestycyjnych zachowuje się inaczej, niż rynek nowych lub używanych samochodów. Przede wszystkim klasyczne pojazdy są zakupem typowo emocjonalnym, a ich nabywcy analizują wiele informacji przed dokonaniem decyzji. Istnieje również wyraźna rozbieżność pomiędzy egzemplarzami z tego samego roku lub marki. W związku z tym konieczne jest zrozumienie wszystkich szczegółów dotyczących pojazdu przed dokonaniem wyceny oraz dalszym prognozowaniem zmiany wartości. Niski przebieg, bogata dokumentacja, ogólny stan, rzadkość występowania i znaczące modyfikacje mogą wpływać na wartość pojazdu inwestycyjnego w dużo większym stopniu, niż w przypadku trzyletniego samochodu. Właśnie dlatego podczas opracowywania wyceny, dzięki dostępnym raportom analitycznym są brane pod uwagę nie tylko ceny transakcyjne i skala produkcji danego modelu. Odnotowywany jest również stan techniczny, historia, wyposażenie opcjonalne, jakość renowacji, stopień dokumentacji, szacowana ilość egzemplarzy pozostała na rynku, popyt, najnowsze trendy, ruch w powiązanych segmentach rynku i ogólne kierunki rynku samochodowego, zmieniające się gusta wśród kupujących, moda, kryzysy kapitałowe, statystyki zatrudnienia i ceny paliw.

Indeks inwestycyjny LC Rating

W przeciwieństwie do innych dóbr inwestycyjnych, samochody dają radość posiadania i możliwość ich eksploatacji w celu czerpania przyjemności. Właśnie tak najlepiej je postrzegać. Możliwość zysku należy traktować jako dodatkowa szansa, ponieważ rynek aut kolekcjonerskich rządzi się swoimi prawami i jest regulowany przez wiele nietypowych czynników, w tym modę oraz gust. Przez to potencjalny zarobek jest niepewny. Indeks inwestycyjny pomaga zrozumieć zachowanie cen konkretnego modelu w najbliższym czasie i przewidzieć czy inwestorzy oraz kolekcjonerzy będą w przyszłości zainteresowani samochodem. Wszystkie modele z dodatnim indeksem inwestycyjnym LegendaryCars – LC Rating – są odpowiednie do lokowania kapitału. Im większa ilość gwiazdek i punktów (0-5), tym większy potencjalny zysk samochód może przynieść w przyszłości. Zalecany jest minimum 10-letni horyzont inwestycyjny. Samochody z LC Rating równym 0 w chwili obecnej nie posiadają potencjału inwestycyjnego, choć taka sytuacja może się zmienić po kilku lub kilkunastu latach. Każdy model z dodatnim indeksem inwestycyjnym (skok co 0,1 pkt) jest dobry do ulokowania kapitału z minimalnym ryzykiem straty. Pojazdy z LC=0 co prawda raczej nie pozwolą zarobić w obecnej chwili, ale w dalszym ciągu mogą cieszyć i być potencjalnymi legendami.

* Szacowane wartości uwzględniają inflację.