Wyceny

3.2

Wycena: Porsche 911 993 Coupe Turbo 1995

Kategoria minimum 418 900 PLN Kategoria optimum 616 000 PLN Kategoria maximum 893 200 PLN * Wszystkie dane są aktualne dla dnia sporządzenia wyceny. Ceny w PLN w odniesieniu do rynku globalnego dla kursu dolara z dnia poprzedzającego. Wstęp Model...
1.8

Wycena: BMW 850i E31 1992

Kategoria minimum 29 600 PLN Kategoria optimum 74 100 PLN Kategoria maximum 203 800 PLN * Wszystkie dane są aktualne dla dnia sporządzenia wyceny. Ceny w PLN w odniesieniu do rynku globalnego dla ku...